#2087: Bøverbru

Oversiktskart - Bøverbru

Beskrivelse

Tettsted i Vestre Toten kommune, fire kilometer øst for Reinsvoll. Fra Bøverbru idrettsplass går det skiløyper mot Reinsvoll og opp på åsen, mot Sillongen og Raufoss. Det er også fint å sykle her, bl.a. på den nedlagte jernbanetraseen der Skreiabanen gikk. Strekningen fra Bøverbru til Skreia er i dag en fin, gruslagt turvei. Skreiabanen, en sidebane til Gjøvikbanen, ble åpnet i 1902. 61 år senere ble passasjertrafikken avviklet, og godstrafikken var slutt i 1987. Året etter var banen offisielt nedlagt.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bøverbru