#2143: Kvikstadsætra

Område: Totenåsen
Moh.: 510 m

Oversiktskart - Kvikstadsætra

Beskrivelse

Kvikstadsætra ligger i Østre Toten kommune. Den ble antagelig bygget på siste del av 1600-tallet og var i drift frem til rundt 1900-1930. Den var seter til Sør- og Nedre Ringen, tre Degvoldsgårder, Sør-Kvikstad, Fossum og Nordre Gårdløs. Det er uklart hvor mange hus det har vært her, men minst fem fjøs og seks størhus. Den siste budeia som holdt til her, var Martha Sør-Ringen, ifølge oppslagstavlen som står her.

Den blåmerkede Totenåsstien, samt noen umerkede og mer eller mindre synlige tråkk, går forbi det velholdte hovedhuset og uthuset. Vinterstid går det skiløype på Kvikstadsetervegen, like ved.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kvikstadsætra