#2148: Etcetera

Type: Krigsminne
Moh.: 432 m

Oversiktskart - Etcetera

Beskrivelse

Milorg-celle helt syd på Skarpsnoåsen på Krokskogen. Opprinnelig plassert på Sønsterudsetra lenger nord på åsen, men ble flyttet til angitt plassering før den var innflyttingsklar desember 1944. Var i bruk helt fram til frigjøringen, men ble flyttet tilbake til Sønsterudsetra etter krigen.

Relaterte personer: Reidar Bjørn-Larsen, Arild Rydtun, Christian Christensen, Egil Eriksen, Bjarne Gundersen, Kjell Johnsen, Arne Kramer, Arne Kyhring, Ole With, Jan Western.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Etcetera