Oversiktskart - Søndre Heggelivann

Beskrivelse

Søndre Heggelivann ligger vakkert til på toppen av Gråseterveien. Den ærverdige Heggelielva er dessverre nesten alltid tørrlagt for tiden, for Heggelivannene er demmet opp, og føres i tunnel til Trehørningen for senere å bli drikkevann for Bærum kommune.

Det er mange fine rasteplasser og teltplasser rundt vannet, og forøvrig godt fiske i vannet. Den framstikkende odden i sydenden av vannet går under navnet Bråtalandet, og hytta her leies av familien Heim som siden 1990 har tatt i mot og forpleiet slitne måneskinnsfarere på Skiforeningens årvisse måneskinnstur på Krokskogen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Søndre Heggelivann