#2151: Slippsted Lomtjennshøgda

Type: Krigsminne
Moh.: 539 m

Oversiktskart - Slippsted Lomtjennshøgda

Beskrivelse

Slippsteder for allierte fly med forsyninger til de norske hjemmestyrkene under krigen 1940-45. Det ble gjort slipp både ved Handkleputten og Sjuputtmyra. En snau kilometer sør for høyeste punkt på vegen fra Skrukkelia til Øyangen er en stein i vegkanten (østre side) brukt for å minnes at Milorg under krigen mottok slipp her på Lomtjennshøgda.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slippsted Lomtjennshøgda