Oversiktskart - Spålsbu

Beskrivelse

Spålsbu eksisterer nå kun på bilder og i minnene til de mange som har besøkt denne koia opp gjennom årene. Spålsbu brant nemlig ned til grunnen natt til 6. juli 2008. Det var kraftig uvær med lyn og torden da bygningen brant. Spålsbu var en av de få bevarte koier med stall og husvære under samme tak som var igjen i Oslomarka.

Koia ble opprinnelig bygd som hoggerhytte ved Fagerlisetervollen rundt 1880 og ble flyttet til Spålen i 1924. Den ble brukt av Milorg D13 under krigen.

Stedet ligger sørøst i Spålen i Ringerike kommune. Det er et knutepunkt for skiløyper fra Katnosa, Ringkollen, Finnstad og Sandungen. Her møtes også stier fra Finnstad, Spålen nord og Abortjern via Tvetjernshøgda.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Spålsbu