#2213: Radiostasjonen Meton - Holmevassbu

Type: Krigsminne
Moh.: 323 m
Steder i nærheten [ Aurevann ]

Oversiktskart - Radiostasjonen Meton - Holmevassbu

Beskrivelse

SIS-radiostasjonen Meton brukte gamle Holmevassbu (bare mindre rester igjen). Skiltet står ved den nye koia. Meton opererte her høsten 1943. Andre navn på stasjonen er Aquila og Makir. Stasjonen fikk ladet sine batteier i Løvenskiolds vesle kraftstasjon i Holmevassbekken. På grunn av fare for å bli oppdaget flyttet stasjonen til et uveisomt sted ved Holmevann, deretter til brattveggen på Kolsås da peilebilene ble for nærgående. Til slutt måtte operatøren Oluf Reed Olsen avslutte for å komme tilbake Eikeren 5. mai 1944 med senderen Makir.Edit

Løyper, ruter og turer tilknyttet Radiostasjonen Meton - Holmevassbu