#2215: Slippsted Oskar - Båhusseter

Type: Krigsminne
Område: Nordmarka nord
Moh.: 532 m

Oversiktskart - Slippsted Oskar - Båhusseter

Beskrivelse

Fallskjermslipp til Milorg D13. Gressbevokst setervoll. Slippstedet var på en åpen rabbe sør for vollen, hvor også et minneskilt er satt opp. Mottok flere slipp i 1944. Slippstedet alternerte med med slippestedet ved Lauvputten.

Særmeldingene fra London var:

Tallkode 4 (september 1944) "Knut er sterk" (desember 1944) "Idrettsmannen holder tale" (februar 1945)Edit

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slippsted Oskar - Båhusseter