#2218: Slippsted Bittern - Kjerkeberget

Type: Krigsminne
Område: Nordmarka nord
Moh.: 593 m
Steder i nærheten [ Ringsmyrene ]

Oversiktskart - Slippsted Bittern - Kjerkeberget

Beskrivelse

Første våpenslipp til Oslo-området, 3. oktober 1942. Slippsted på nå skogbevokst myr nord for Kjerkeberget. Slippet kom i gang etter mange vanskeligheter og utsettelser. Særmelding på BBC var "Nordmarka, Oslofolks tursted". Minneskilt står på myra.Edit

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slippsted Bittern - Kjerkeberget