Oversiktskart - Øyangen

Beskrivelse

Oslomarkas nest største vann (3,14 kvadratkilometer). Bare Maridalsvannet er større. Det er en del hyttebebyggelse ved vannet, og derfor noe biltrafikk på de av veiene rundt vannet som er åpne for motorisert ferdsel.

Det er hele 31 store og små øyer i Øyangen, og vannets største dybde er 48 meter.

Det er både sik, ørret og abbor i vannet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øyangen