#2221: Slippsted Bjørn - Atjern

Type: Krigsminne
Moh.: 540 m
Steder i nærheten [ Atjern ]

Oversiktskart - Slippsted Bjørn - Atjern

Beskrivelse

Våpenslipp til Milorg D13 i februar og mars 1945. 21.2.45 ble det sluppet 18 containere og tre pakker. 1. mars 1945 kom det to fly, men det var dårlig vær, så det første fant ikke plassen og måtte returnere. Nummer to fant heller ikke plassen og droppet derfor isteden 17 containere på Hellerudmyra (slippsted "Hans"). 3. mars 1945 gikk slippet som det skulle, og to fly slapp 17 containere og tre pakker hver. Slippgjengen var forlagt i hytte på Tolleråsen.

Minneskiltet står i skiløypa/stien øst for tjernet.Edit

Løyper, ruter og turer tilknyttet Slippsted Bjørn - Atjern