#2225: Lurikoia - Båhus Branntjern

Type: Krigsminne
Område: Nordmarka nord
Moh.: 569 m

Oversiktskart - Lurikoia - Båhus Branntjern

Beskrivelse

Tømmerkoia ligger åpent oppe på skrenten på østsiden av tjernet. Opprinnelig var det meget tykk skog her og koia var vanskelig å oppdage. Senere er skogen hugget ut. Bygget høsten 1944 av slippgjeng fra 100/13261 som beskjeftigelse i slipperiodene oktober-november som pga. dårlig vær ikke fikk slipp. Lurigjengen tok imot slipp på "Oskar" (Båhusseter og Lauvputten) og "Jan". Troppen var del av D13s baseavdeling.

Koia ble totalrehabilitert i 1999 av Løvenskiold-Vækerø etter initiativ av D13-klubben og et personlig sterkt engasjement av Carl Otto Løvenskiold. Minneskilt står på østveggen.Edit

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lurikoia - Båhus Branntjern