#223: Grasbergtjerna

Område: Nordmarka nord
Moh.: 576 m

Oversiktskart - Grasbergtjerna

Beskrivelse

To tjern 1 km nordvest for Mylla. Skogsbilveien fra Olum til Mylla passerer på sørsiden av det sørvestre tjernet. Fra sørsiden av dette tjernet har man utsikt til Ballangrudsæterhøgda, som også kalles Ballangrudkollen. Kommunegrensen mellom Jevnaker og Lunner går over det sørvestre tjernet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Grasbergtjerna