#226: Hammeren

Område: Nordmarka syd
Moh.: 153 m

Oversiktskart - Hammeren

Beskrivelse

Viktig innfallsport for turer sommer som vinter, enkel atkomst med bil (dog begrenset parkering) eller buss. "Hovedveien" (skogsbilveien) gjennom Nordmarka starter ved Hammeren og går på østsiden av Skjærsjøelva opp til Skjærsjøen og videre nordover. Det går også en mindre brukt vei på vestsiden av elva og opp til Ullevålseter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Hammeren