#231: Breisjøen

Moh.: 248 m
Steder i nærheten [ Bispedalen Huken pukkverk ]

Oversiktskart - Breisjøen

Beskrivelse

Breisjøen ligger nord for Alnsjøen ikke langt fra Lilloseter. Opprinnelig hadde Breisjøen utløp til Alnaelva nord for Huken, men da Alnsjøen og Breisjøen inngikk i drikkevannsforsyningen til Oslo i 1930, ble det sprengt ut en 700 meter lang tunnel som overførte vannet fra Breisjøen til Alnsjøen. Begge vannene ble gjerdet inn og fiske og bading er forbudt. Breisjøen er et knutepunkt for løyper og sykkelveier i Lillomarka.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Breisjøen