#235: Skillebekk

Moh.: 210 m

Oversiktskart - Skillebekk

Beskrivelse

Tettsted helt sør i Nittedal kommune, omtrent på grensen ("skillet") mot Oslo. Lysløyper starter på hver sin side av Rv.4, sørvest for tettbebyggelsen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Skillebekk