Oversiktskart - Hunndalen

Beskrivelse

Hunndalen starter nede ved rundkjøringa i Gjøvik og går opp til elvemøtet mellom Vesle-elva og Hunnselva. I Markadatabasen er stedet lagt til utfartsparkeringen der skiløypa til Osbakken (og Gjøvik-Oslo traséen) går.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Hunndalen