Oversiktskart - Lygna

Beskrivelse

Lygna-området, langs riksveg 4 mellom Gran og Eina, byr på en rekke muligheter for friluftsliv både vinter og sommer. Herfra går det løyper og turstier i flere retninger. Den sammenhengende løypetraséen fra Gjøvik til Romeriksåsene og Oslo passerer her. Det er også flere preparerte rundløyper i området. Lushaughytta ligger i barnevennlig avstand, og i sørøst troner Lushaugen med sine 812 moh.

Tett ved vegen ligger Lygnasæter Hotell. Her er det også kiosk og bensinstasjon. Gode parkeringsmuligheter for de som ønsker å ta en tur herfra.

På den andre siden av vegen ligger Lygna Skisenter. Dette er et regionanlegg for langrenn og skiskyting. Lygna Skytterbane ligger like nord for Lygna Skisenter.

Historie:

I 1916 ble det besluttet av Tingelstad almenning å bygge sagbruk på Lygna. En 10 hesters lokomobil ble flyttet fra Ragnhildrud og drifta kom igang. Samme år ble det bestemt å utbedre vegen Ragnhildrud-Lygna. I førstningen var det bare leigeskur for bruksberetigede. I 1919 ble det besluttet å kjøpe høvelmaskin, det ble også produsert takflis for salg.

Sagmesterbolig ble bygget i 1925 (idag rødstua). I 1930 ble det skåret mere plank enn det lokale behovet. Så det ble hestekjørt endel plank til jernbanen på Jaren og solg videre. Driften på Lygna fortsatte til 1950.

Vegen opp til Lygna ble utbedret flere ganger og utvidet nedover mot Tuvsæterlia og Sør Helgedalen, men bilkjøring var ikke tillatt lenger enn til Lygna i 1931. I 1937 fikk Anders Lunde tilatelse til å kjøre rutebil Jaren, Brandbu, Lygna. Vegen ned til Einavatnet sto ferdig i 1939.

I dette huset som idag er rødstua ble den først "kaffen" drevet i noen år. Trafikken økte utover i 1950 åra. Det ble bygget kaffe på Lygna i 1965 og Lygnasæter Hotell ble bygget i 1976. Seinere utvidet.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lygna