Oversiktskart - Gullsmeden

Beskrivelse

Gammelt serveringssted med tradisjoner tilbake til slutten av 1800-tallet. Driften opphørte 1. april 1951 pga. drikkevannsrestriksjonene da Elvåga ble tatt inn i drikkevannsforsyningen. Det som var igjen av våningshus og uthus ble 10. april 1953 solgt på auksjon (for nedrivning) for 910 kroner.

Samuel Gullsmeden, ca. 1850, var en av plassens tidligste brukere. Navnet kommer fra en gullsmed (Bjerring) som eide plassen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gullsmeden