#267: Lutvann

Område: Østmarka
Moh.: 205 m
Steder i nærheten [ Ljanselva Lutdalen Lutåsen ]

Oversiktskart - Lutvann

Beskrivelse

Lutvann er det nordligste av Østmarkas mange vann. Det er bare en kort strekning å gå på skogsbilvei, så kommer man fra bebyggelsen og ned til Lutvann. Det går løype sørover vannet mot Lutdalen.

På 1990-tallet kom Lutvann i medias fokus på grunn av lekkasjer til Romeriksporten – jernbanetunnelen som går rett under vannet. Lekkasjene ble heldigvis tettet, hvis ikke, hadde Østmarka vært en nydelig perle fattigere.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lutvann