#268: Nøklevann

Område: Østmarka
Moh.: 163 m

Oversiktskart - Nøklevann

Beskrivelse

Nøklevann har hatt en sental plass som utfartssted i snart 150 år. På Sarabråten nord i vannet tok konsul Thomas Heftye i mot sine celebre gjester. Hit kom blant andre Henrik Ibsen, Ole Bull og kong Oscar II. Heftye som var med på å stifte Den norske Turistforening i 1868, åpnet også opp for servering for "almuen" og gjorde dermed Sarabråten i Aker til byens første utfartssted. I 1897 kjøpte Aker kommune området rundt Nøklevann for at vannet skulle inngå i drikkevannsforsyningen. Dette medførte at husene på Sarabråten samt plassene Bremserud og Kattisa sør i vannet etterhvert ble fraflyttet og revet og det ble innført drikkevannsrestriksjoner. I 1983 ble Nøklevann tatt ut av drikkevannsforsyningen og restiksjonene opphevet, igjen fant folk tilbake til dette flotte turområdet. Rundt vannet går det en populær turvei og det er badeplasser og godkjente bålplasser her.

Vannet er også et populært fiskevann med 11 forskjellige fiskearter.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nøklevann