Oversiktskart - Sleppa

Beskrivelse

Bratt skråning ved østsiden av Nøklevann, sør for Sarabråten og høst for øya Hareholmen i Nøklevann. Tidligere ble tømmerstokker sluppet ned i vannet for videre fløting.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sleppa