#278: Vestby

Område: Follomarka
Moh.: 59 m

Oversiktskart - Vestby

Beskrivelse

Vestby er den sydligste av kommunene i Follo. Vestby er også navnet på stasjonsstedet og tettstedet der kommuneadministrasjonen holder til. Ved inngangen til 2017 hadde Vestby kommune 17 188 innbyggere.

Vestby byr på varierte bomiljøer, flotte rekreasjons- og friluftsområder, allsidige handels- og næringsområder, og nær tilknyting til landets viktigste hovedferdselsårer - E6, jernbane, fjord og flyplass. Kommunen har vel 20 km strandsone langs Oslofjorden. Her finner du en spennende og godt merket kyststi (ferdig sommer 2012), et 3 km langt friområde fra Emmerstad til Krogstrand med svaberg og spennende fjære. Tilrettelagte badeplasser finner du i Hvisten, Emmerstad, Kroksttand, Hulvika, Kjøvangen, Son og Store Brevik.

Skal du på skitur, er det 10 minutters gangavstand fra Vestby stasjon til Vestby skole. Til Vanntårnet eller til Pepperstad/Risil kan du ta buss som korrespondere med tog.

Det er også gode muligheter for sykling i kommunen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vestby