#280: Greverud

Område: Sørmarka
Moh.: 120 m

Oversiktskart - Greverud

Beskrivelse

Tettbebyggelse i Oppegård kommune, Akershus, i søndre del av kommunen, ved stoppestedet Greverud på Østfoldbanen. Del av det sammenhengende bybåndet sørover fra Oslo til Langhus i Ski. Boligområde, forretningssenter. Over Greverud gikk den gamle kongeveien sørover fra Oslo. Navnet kommer av norrønt Greifaruð, antakelig av greifi, 'greve', brukt som tilnavn. (Kilde: Store norske leksikon)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Greverud