#288: Asdøltjern

Område: Vestmarka
Moh.: 266 m

Oversiktskart - Asdøltjern

Beskrivelse

Lite tjern ca. 5 km fra Solli parkeringsplass. Kommunegrensen mellom Asker og Lier går midt i tjernet. Fint badevann sommerstid.

Tjernet er også et knutepunkt for skiløyper fra Solli, Bøåsen, Vestergyllen og Sandungen.

Avkjøring fra riksvei 285 like etter Sylling ved Enger. Automatisk bom, pass på å ha 20 kroner (to 10-kroner eller en 20-krone). Bratt vinterbrøytet vei opp til Asdøltjern, parkering noe før tjernet. Avkjøring opp lia på vinterbrøytet vei til Engersetra, flott utgangspunkt på slutten av sesongen.

Løypene nordover går på skogsbilveien til Engersetra de første 700 meter, her må en gå til fots når snøen har smeltet i veibanen.

Løypa til Oppsalsetra tar av rett syd for osen hvor Asdøla renner ut.

Lille julaften 1972 styrtet flyet Sverre Sigurdsson fra Braathen SAFE ved tjernet, og 40 av de 45 ombord omkom. Ulykkesårsaken ble aldri klarlagt.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Asdøltjern