Oversiktskart - Gagnumseter

Beskrivelse

Gagnumseter er en tidligere seter som ble benyttet av gårdene Tandberg og Gagnum. Stedet ligger vakkert til øst for nordenden av Nordre Heggelivann, med utsikt over Skamræk.

Sykler du i dette området, passerer du Gagnumseter når du er ca en kilometer nord for Heggelia. Skiløypa mellom Oppkuv-vannene og Løvlia passerer også her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Gagnumseter