#308: Engelstadvangen

Steder i nærheten [ Gruvelia Hakkim ]

Oversiktskart - Engelstadvangen

Beskrivelse

Senter for gruvedrift i gammel tid. "Bergverksaktieselskapet Norge" hadde en rekke gruver ved Gruvelia og Engelstadveien. Forekomsten av sinkblende var kjent fra slutten av 1800-tallet. Selskapet ga opp i 1913, da hadde på det meste 150 mann brutt ut totalt 7000 tonn sinkmalm, hvorav det meste ligger igjen i skogen. Det var lite lønnsomt å utvinne sink av malmen. Man kan i dag finne flere grunnmurer etter boligbrakker. Brakka til oppsynsmannen ble bygd i 1906. Det er dette huset som fremdeles står på Engelstadvangen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Engelstadvangen