#314: Revlia

Moh.: 290 m

Oversiktskart - Revlia

Beskrivelse

Område sørvest for Revlikollen. Herfra (på skogsbilveien) går det skiløyper i flere retninger til andre steder i Lillomarka.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Revlia