#33: Vassendvika

Moh.: 454 m

Oversiktskart - Vassendvika

Beskrivelse

Vassendvika ligger i det nordvestre hjørne av Storflåtan. Her finnes restene av en steinkonstruksjon, "Tolver'n", den siste av enkeltkjerratene som en gang fantes mellom Åsa og Storflåtan.

Peder Anker, som eide Nordmarksgodset, fikk bygget kjerraten. Den var i drift mellom 1809 og 1850. Kjerraten i Åsa besto av i alt 12 kjerrathjul hvor man ved hjelp et kjettingsystem dro tømmer fra Steinsfjoden via Damtjern og videre til Vassendvika i Storflåtan. Herfra ble tømmeret som Anker hadde hentet ut fra sine skogseiendommer i Valdres og Land, fløtet ned Langlivassdraget til Sørkedalen og Lysakerelva til godseierens eget sagbruk nede ved fjorden.

De eleve kjerrathjulene mellom Åsa og Damtjern ble drevet av vannkraft, men til "Tolver'n" ble vanntilførselen for liten. I stedet ble det bygget en jernbane på sviller trukket av hester.

Skiløypa over Storflåtan går via Vassendvika. Her er det også fin landingsplass for kano. Skogsbilveien går rett ved.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Vassendvika