Oversiktskart - Bremsrud

Beskrivelse

Gammel nedlagt plass sørøst i Nøklevann.

Fra http://www.turweb.net/noklevann.htm: I biskop Øysteins jordbok av 1396 er Bremsrud nevnt som gård og opp gjennom århundrene var gården først kirkegods, så krongods før den ble solgt til oppsitteren på Rustad i 1659. I 1856 overtok Thomas Heftye plassen og det er registrert husmannsfolk her både ved folketellingen i 1865 og 1900. I 1897 kjøpte Aker kommune plassen og i 1900 er det Kristian Johansen og kona Anna som bor her. Han er "Kommunens husmand uden jord. Tømmerhugger, jordbrugsarbeider." De som stopper opp her hvor gressbakken strekker seg ned mot vannet, finner en fin rasteplass med godkjent bålplass. Bade kan man også gjøre her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Bremsrud