#356: Sandbekkstua

Område: Østmarka
Moh.: 208 m

Oversiktskart - Sandbekkstua

Beskrivelse

Sandbekkstua ble tidligere kalt Blystadhuset, er et av de eldste hus i Rælingen, muligens det aller eldste. Det har antakelig ikke vært hverken gårdsbruk eller husmannsplass, bare et lite velbygd hus ved allfarvei. Hvor gammelt er huset? Ja, derom strides de lærde historikere. Et sted heter det at opprinnelsen går tilbake til et ukjent antall år før 1686, et annet sted at huset ble oppført i 1736-37 for Christen Sandbekken og Mari Madsdatter Bjørnholt. Den første dateringen er knyttet til Torsten Bjørnstreben som skal ha vært en krovert for farende folk på veien fra Marikollen forbi Sandbekkstua mot Christiania og vice versa. Han ble domfelt for ulovlig utskjenkning. Et er sikkert, huset fungerte en lengre periode som hvileplass med utskjenkning av øl og sterkere saker for forbifarende, spesielt brukte de mange plankekjørere stedet. Veien som man kan se restene av forbi Sandbekkstua, er fra oldtiden. Åsveien eller Kongeveien over åsen ved Blystadlia var en del av hovedferdselsåren mellom Oslo via Fredrikstad til København. Kong Håkon Håkonson reiste denne vei da han kom hjem fra Sverige i 1225. Da Det Norske Postvesen ble opprettet i 1647 ble posten fra København kjørt over Rælingsåsen en gang hver uke.

Den 13. desember 1983 etter mange strevsomme dugnadstimer av Rælingen kunstforenings medlemmer og økonomisk innsprøyting fra kommunen på ca en halv million kroner - kunne formannen i kommunens kulturstyre overrekke nøkler og gjestebok til Rælingen kunstforening.

I dag er Sandbekkstua godt etablert som kunstforeningens samlingssted. Siden den ligger plassert ved startpunktet for både tur- og skiløyper inn i Østmarka, er det mange som legger turen innom kunstutstillingene som en del av helgens luftetur. Og i tillegg er det mange som har blitt faste besøkende etter at de tilfeldig har stukket innom og blitt betatt av kombinasjonen god kunst og tømmervegger med historie.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sandbekkstua