#369: Kringla

Moh.: 331 m

Oversiktskart - Kringla

Beskrivelse

Siste vann i vassdraget som munner ut i Langlivannet (Storflåtan-Vesleflåtan-Svarten-Kringla-Langlivann). Sentralt veikryss ved vannet, der veien nordvestover går opp mot området rundt Storflåtan/Damtjern og med forbindelse ned langs Heggelivannene og tilbake til Sørkedalen. Veien nordover fra veikrysset kopler denne delen av marka sammen med hovedveisystemet i Nordmarka, og går via Langlia og opp bakkene mot Sandungen.

Merk at Langlivannet brukes som drikkevann, og at det er bade/fiskerestriksjoner både i Langlivann og Kringla.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Kringla