#371: Nordre Skytten

Område: Østmarka
Moh.: 200 m

Oversiktskart - Nordre Skytten

Beskrivelse

Husmannsplass under Losby (opprinnelig Vestmork). Plassen lå idyllisk til på en odde nordøst i Sør-Elvåga og hadde først navnet Elvåga eller Elvågaplassen (1701), senere Skjøtterud og Skytten. På eiendommen ble skihytta Vågheim (også kalt Freidighytta) bygd i 1916 av skiklubben Freidig fra Nordstrand. I 1923 ble hytta kjøpt av Oslo Ynglingeforening/Gamlebyen KFUM.

Fra den tiden det begynte å komme skiløpere innom, drev familien som bodde her, servering i/fra den gamle husmannsstua. Dette fortsatt frem til midten av 1900-tallet. Servering av melk, kaffe, wienerbrød etc. var en viktig attåtnæring for plassfolket i Østmarka. Og hit til Nordre Skytten var det stor trafikk.

Aker kommune kjøpte stedet i 1947. Husene ble revet i 1951 etter å ha stått ubrukt en tid og vært utsatt for hærverk. Det samme skjedde med Vågheim. Det er fortsatt tydelige ruiner etter flere bygninger.

(Kilde: Lise Henriksen)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Nordre Skytten