#110: Skihytta i Lørenskog

Område: Østmarka
Moh.: 195 m

Oppslagstavle

Lørenskog skihytte

Skihytta har ikke lenger kafédrift på søndager.

  • Bestyrere/hytteverter: Lørenskog Skiklubb
  • Adresse: Hovelsrudvn 98, 1472 Fjellhamar
  • E-post: post@lorenskogski.no
  • Egen hjemmeside

Oversiktskart - Skihytta i Lørenskog

Beskrivelse

Skihytta i Lørenskog benyttes til interne arrangementer og til utleie, både til selskap og som møtelokale i ukedager.

Det har vært kafedrift på Skihytta ("Bronassetra") siden 1958. Hytta er oppført i laftet tømmer, og peisestua innbyr til en hyggelig ramme for en rast på søndagsturen.

I tilknytning til skistua er det en liten skilekebakke, som er en flott og trygg ski- og akearena for de minste.

Dersom snøforholdene er bra kommer en nesten helt frem til skihytta på oppkjørte løyper (siste ca. 100 meter på skogsbilvei). Det er gratis utfartsparkering i tilknytning til hytta (maksimum 12 timer).

Det er ellers mulighet for å leie skihytta til private arrangementer.

For mer informasjon om skihyttas historie, leiemuligheter osv., se Lørenskog Skiklubb sin hjemmeside.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Skihytta i Lørenskog