#375: Øyungsdammen

Område: Nordmarka syd
Moh.: 284 m

Oversiktskart - Øyungsdammen

Beskrivelse

Øyungsdammen som sto ferdig i 1916 er et imponerende byggverk, nesten 200 meter lang. Akerselvens Brugseierforening som hadde vannrettighetene, ønsket i utgangspunktet å bygge en større dam, men Løvenskiold som grunneier satte seg i mot dette. Hvor stor demningen var ment å skulle være, ser vi tydelig. På begge sider innover land er den adskillig høyere enn hva den er på midten.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Øyungsdammen