#410: Sørsetraveien

Type: Vei
Moh.: 385 m

Oversiktskart - Sørsetraveien

Beskrivelse

Sørsetraveien går mellom Sørsetra og Kleivstua.

Løypekryss Bureheim ca. 1,8 km sydøst for Kleivstua og ca. 0,5 km sydvest for Bureheim.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sørsetraveien