Oversiktskart - Elgheim

Beskrivelse

Koie 700 meter syd for Tjæregrashøgda. Her passerer skiløypen mellom Setertjern og Blekktjern. Det går også merket sommersti forbi Elgheim (mellom Haslumseter og Tjæregrashøgda).Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Elgheim