Oversiktskart - Sarabråten

Beskrivelse

Sarabråten er et gammelt, tradisjonsrikt utfartssted i Østmarka. Det er forlengst nedlagt, men blant murene her på høydedraget øst for Nøklevann var den en gang i tiden liv og røre.

Stedet ble kjøpt av konsul Thomas Heftye i 1856, og regnes som det første utfartsstedet i Oslomarka. Da jernbanen ble utbygd fram til Bryn, ble det lettere å komme seg hit, og på slutten av 1800-tallet var Sarabråten det mest benyttede utfartsstedet for folk i hovedstaden. Også kongelige og en rekke andre celebre gjester besøkte Sarabråten.

Sarabråtrennet ble arrangert i bakkene her fra 1900 til 1928 - rennet ble kalt Østkantens Holmenkollrenn. Thomas Heftye var forøvrig den første formannen i Den Norske Turistforening.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Sarabråten