Oversiktskart - Guriby

Beskrivelse

Guriby ligger noen hundre meter syd for By i Lommedalen. Herfra starter den gamle Krokskogveien mellom Lommedalen og Ringerike. Den går fra Guriby til Kleivstua og ned til Sundvollen.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Guriby