#44: Storflåtan gård

Type: Markaplass
Moh.: 462 m

Oversiktskart - Storflåtan gård

Beskrivelse

Plassen ble fra gammelt av kalt Dybendahl, og ble ryddet av finner midt på 1600-tallet. Ble en del av Nordmarksgodset i 1760 gjennom det såkalte "Stubdalsforliket". Fra 1914 flyttet Kristian og Marie Pedersen til Flåtan, og bodde der til sønnen Anders overtok i 1950. Sammen med sin kone Astrid, bodde Anders der i over 50 år. Mang en eldre markatraver har nytt godt av gjestfriheten på Flåtan, en gjestfrihet som var viden kjent over hele Marka.

Anders Flåten fikk i en alder av 70 år omsider kjøpt Storflåtan i 1984, og var således en av Markas få selveiere. En av de andre selveierne er Gunvor Greni på Heggelia, forøvrig datter av Gunnar Flåten, bror til Anders. Anders Flåten solgte etter få år plassen videre til en nevø, og Steinar Flåtan eier og bor på Storflåtan i dag.

For mer informasjon om livet på Storflåtan anbefales boka "Nordmarksliv" av Eva Husebye.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Storflåtan gård