#448: Akerselva

Område: Nordmarka syd
Moh.: 125 m

Oversiktskart - Akerselva

Beskrivelse

Akerselva starter ved utløpet av Maridalsvannet (149 moh.), og renner ut i Oslofjorden i Bjørvika. Elva er den lengste i Oslo, den er ca. 10 kilometer lang og har 20 fosser. 23 bruer krysser elva. Akerselva har sine kilder på Puttmyrene nord for Svarttjernshøgda, helt nord i Nordmarka.

Elva er regulert, og har opp gjennom tidene gitt kraft til en rekke bedrifter. Den har derfor hatt svært stor betydning for utviklingen av industrien i hovedstaden.

Langs hele Akerselva går det turvei, som brukes mye av både gående og syklende. Hvert år – ved høstjevndøgn – arrangeres det en vandring langs elva. Flere tusen mennesker deltar, de bærer fakler, og får oppleve en rekke kulturarrangementer underveis.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Akerselva