Oversiktskart - Heggelielva

Beskrivelse

Heggelielva har sitt utspring i Søndre Heggelivann, men bringer med seg vann fra hele det vestre Sørkedalsvassdraget, som har sine nordligste kilder ved Skotta. Elva renner først sørover og så østover, før den munner ut i Sørkedalselva, rett øst for Sørkedalen skole. På veien dit tar den en liten ”pause” i det lille Sloravannet. Det største fallet er fra Søndre Heggelivann (488 m.o.h.) og ned til Storebekkhytta – ca 200 høydemeter på 4,5 kilometers lengde.

I tidligere tider var Heggelielva mye brukt til tømmerfløting. En av de mange utfordringene for fløtekarene var Gryta – her satte tømmeret seg ofte fast. Nettopp på grunn av de mange fosser og stryk, ble det bygd en tømmerrenne fra Søndre Heggelivann og ned til Sloravannet, via Otertjern (Otertjernsrenna). Dermed fikk Heggelielva ”avlastning” i de mest utsatte områdene. Otertjernsrenna var i bruk fra 1925 til 1935.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Heggelielva