Oversiktskart - Spålsetra

Beskrivelse

Tidligere seter (frem til 1916) for gården Vestern på Ringerike, men ble solgt til Nordmarksgodset i 1920. Bortleid som feriested.

Ifølge finnemanntallet i 1686 bodde Pofuell (Pål) Andersen på Spålen, og det antas at det har vært her inne.

Nå leies setra ut til private.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Spålsetra