Oversiktskart - Katnoselva

Beskrivelse

Katnoselva er en av de lengre elvene i marka, og interessant som turmål av flere grunner. Tradisjonelt var dette en av Markas beste fiskeplasser, og elva med sine mange løker huset både fin ørret og senere ikke minst stor abbor. Både Fritjof Nansen og Fritz Huidtfeldt kan berette om storslagent fiske i løkene fra Storløken og nedover. I dag er nok elva over sin storhetstid som fiskeplass, grunnet f.eks. mye trafikk og tilgroing, varierende vannstand mm.

Elva ligger lett tilgjengelig fra veien mellom Sandungen og Katnosa, og det er flere fine telt- og rasteplasser i tilknytning til løkene.

Er man ved Katnoselva, bør man ta seg en tur ned til Kvernhusfossen. Som navnet antyder, var det her en kvern i riktig gamle dager. Asbjørnsen kan fortelle om fint fiske her.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Katnoselva