Oversiktskart - Lomma

Beskrivelse

Lomma er et av hovedvassdragene på Krokskogen, og renner fra hjertet av Krokskogen, ned gjennom Lommedalen, og munner ut i Sandvikselva. Nord for elvemøtet med Tverrelva (som kommer inn fra vest), har elva to løp – Lille Lomma er det vestlige (passerer bl.a. Plassedammen), mens Store Lomma kommer ned forbi Monsebråtan. Både skogsbilvei og løype følger Lomma fra By og innover.

I tidligere tider var det tømmerdrift, sagbruk og jernverk her – det ble drevet fløting i elva helt fram til 1967.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lomma