Oversiktskart - Greveveien

Beskrivelse

Greveveien ble anlagt på begynnelsen av 1800-tallet av grev Herman Wedel Jarlsberg som en forbindelse mellom Hammeren i Maridalen og Hakadal Verk, for transport av jernmalm. I årenes løp har deler av veien forsvunnet og blitt erstattet av ny vei som stedvis følger den gamle traséen, men enkelte steder finner man igjen den gamle veien slik den opprinnelig lå. Greveveien er en flott turvei, enten man starter i Maridalen, fra Movann eller Hakadal.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Greveveien