#466: Langlia

Moh.: 320 m

Oversiktskart - Langlia

Beskrivelse

Ved løypedele nord for vannet lå plassen Langlia, som ble revet i forbindelse med oppdemningen av Langlivannet. Vannet ble drikkevannskilde for Oslo. Senvinters, når solen har tint bort sneen i den lune viken, kan man se restene etter grunnmurene. Langlia ligger i Buskerud fylke, men ligger omtrent på grensen mellom Nordmarka og Krokskogen. Grenaderløypen mellom Løvlia og Kikut passerer Langlia.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Langlia