Oversiktskart - Lommedalen

Beskrivelse

Dalføre i Bærum kommune, nordvest for Kolsås. Dalen gjennomløpes av elven Lomma, som har kilder inne på Krokskogen, og som etter sammenløpet med Isielva danner Sandvikselven. I 1980-årene har en vesentlig del av Bærums boligbygging funnet sted i Lommedalen og de tilstøtende områdene. Jord- og skogbruk; småindustri; tidligere betydelig trevareindustri i søndre del av dalen, på Bærums Verk (avviklet på 1970-tallet). Deler av Bærums Verks industriområde er senere utbygd som forretningssenter. Den gamle veien fra Oslo til Ringerike gikk gjennom dalen. Korteste forbindelse til Oslo i dag er Rv.168 over Steinshøgda og Grini. (Kilde: Store norske leksikon)Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Lommedalen