Oversiktskart - Maridalen

Beskrivelse

Kommer du kjørende oppover fra sentrum av Oslo, er du plutselig ute på ”bondebygda” når du har passert Brekke-krysset. Da er du nemlig i Maridalen – en frodig dal med Maridalsvannet som et ”lysende øye” midt i dalen.

Maridalen har et rikt kulturlandskap og mange kulturminner. Den er innfallsport til Lillomarka og den sørlige delen av Nordmarka.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Maridalen