Oversiktskart - Heggeliveien

Beskrivelse

Heggeliveien, eller Pipenhusveien som den tidligere kaltes, er definert i Markadatabasen pga. sin betydning for syklister og skiløpere - de årene veien ikke brøytes for biltrafikk om vinteren.

Veien starter ved Pipenhus, ca. 150 meter nord for veibommen i veien fra Elveli i Sørkedalen mot Langlia. (Langliveien). Adkomst til Pipenhus; Start ved Elveli i Sørkedalen. Ca. 1 km. stigning til bom.

Veien stiger opp åsen forbi Lysedammene, forbi Hornet og videre i sterke stigninger opp til toppen av de såkalte Gopletjernsbakkene.Edit

Bilder

Løyper, ruter og turer tilknyttet Heggeliveien